Tiếng Việt

“Phân tích thị trường lao động: công việc và kỹ năng làm việc” – Khoá tập huấn mô đun 2 tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án V2WORK

Dự án V2WORK đã tổ chức khoá đào tạo Mô đun 2 tại Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Việt Nam ngày 16-18/10/2018. Khoá đào tạo dành cho các cán bộ của Trung tâm hướng nghiệp thuộc 08 trường đại học Việt Nam, do các giảng viên Trường Đại học Alicante và Đại học Coimbra giảng dạy cùng với bài tham luận về Thị trường lao động Việt Nam của Trường Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm mục đích tập trung vào Thị trường lao động và nền kinh tế toàn cầu và nhận diện các khuynh hướng về việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, khoá đào tạo hướng đến:

  • Cung cấp kiến thức về các phương pháp và công cụ phân tích thị trường lao động 

  • Xác định các chiến lược quan sát của trường đại học để nâng cao khả năng cung cấp thông tin việc làm và thị trường lao động cho sinh viên và sinh viên tốt nghiệp 

  • Xác định các phương cách sử dụng các kết quả quan sát để đánh giá các trường đại học về phương diện việc làm của sinh viên và sinh viên tốt nghiệp. 

 

Thông qua các bài trình bày và các phiên thảo luận, khoá tập huấn đã mang lại cho người học kiến thức về phương cách giải quyết các vấn đề trên ở các trường đại học đối tác ở Châu Âu và lợi ích từ việc sử dụng dữ liệu quan sát về thị trường lao động cũng như cách thức tương tự có thể áp dụng ở các trường đại học Việt Nam. Qua các phiên thảo luận, thách thức lớn nhất thể hiện rõ ràng rằng các Trung tâm hướng nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn dữ liệu tin cậy ở cấp độ quốc gia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối mạng lưới hợp tác để cùng tạo và chia sẻ dữ liệu cần thiết và thể hiện tiếng nói thống nhất ở cấp quốc gia. 

 

Một số hình ảnh được đăng tải trên trang Facebook page.

Sau khoá đào tạo này, các đối tác của chúng tôi sẽ tổ chức các khoá đào tạo nhân rộng nội dung này và thảo luận các vấn đề trên với đồng nghiệp tại các trường đại học. 

V2WORK at IUV